Skip to content

Termes Legals

 

TERMES LEGALS

Propietat intel·lectual del web

Copyright © 2010-2020 Manidec Siglo XXI, S.L.

www.manidec.com és propietat de Manidec siglo XXI, S.L. amb domicili social al carrer Germans Thos i Codina, 51 08302 Mataró, Espanya. NIF B62594163, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 33.829, foli 20, full B-238.764, Inscripció 1ª.

El contingut d'aquest lloc web, incloent els textos i les imatges està protegit per la Llei de la Propietat Intel·lectual. La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es faci amb la informació que contenen aquestes pàgines web sense l'autorització de Manidec Siglo XXI, S.L. és una infracció castigada per la legislació vigent.

Ús correcte del web

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus continguts i serveis d'acord amb la llei, les condicions de cadascun dels serveis, les bones costums i l'ordre públic. Així mateix, l'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que s'ofereixen amb finalitats o efectes no lícits, contraris al contingut d'aquestes condicions, lesius als drets o interessos de Manidec Siglo XXI, S.L. o de tercers, o que de qualsevol manera poguessin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o els serveis que ofereix, així com impedir la normal utilització del lloc web per altres usuaris.

L'usuari s'abstindrà d'obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, software i en general qualsevol tipus de material accessible a través del web, utilitzant mitjans diferents dels que Manidec Siglo XXI, S.L. hagi posat a la seva disposició.

L'usuari s'abstindrà de manipular dades identificatives de Manidec Siglo XXI, S.L. o serveis de l'espai web www.manidec.com

L'usuari s'abstindrà de manipular els dispositius tècnics de protecció de continguts o d'informació i en general de configuració de l'espai web www.manidec.com

Manidec Siglo XXI, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al web www.manidec.com, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions.

Limitació de Garanties i Responsabilitats

Manidec Siglo XXI, S.L. declina la responsabilitat derivada d'una mala utilització dels continguts del web i es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al web i limitar o no permetre l'accés a aquesta informació de manera temporal o definitiva.

La informació que conté aquest web és la vigent en la data de la seva última actualització i s'ha de considerar com una informació orientadora per l'usuari, relativa als serveis que contenen aquestes pàgines. L'usuari pot confirmar la data d'actualització de qualsevol informació, demanant-ho, a través del correu electrònic comercial@manidec.com
Manidec Siglo XXI, S.L. declina la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web, i per tant no elaborada o publicada amb el seu nom. De manera especial, rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de tercers connectades per enllaços (links) amb les pàgines web de www.manidec.com

Manidec Siglo XXI, S.L. no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Manidec Siglo XXI, S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es puguin deure a la presència de virus u altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. Manidec Siglo XXI, S.L. farà el possible per garantir la seguretat de la informació que li sigui facilitada pels usuaris, no obstant això, i degut a que en les comunicacions a través d'internet intervenen múltiples factors i bona part d'ells fora del control de Manidec Siglo XXI, S.L. (entre ells la pròpia configuració informàtica de l'usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc.), Manidec Siglo XXI, S.L. no pot garantir que les transmissions d'informació siguin totalment segures.